Regulamin sklepu

 

                                                         
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIDERCEN.PL

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.Właścicielem sklepu internetowego LiderCen.pl jest ZUHIP Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000269518
Kapitał zakładowy w wysokości 6.000.000 zł wpłacony w całości.
REGON:300431854
NIP: 668-18-88-359
2.Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi jak również z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, będących konsumentami. W wypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
3.Produkty dostępne w sklepie INTERNETOWYM LiderCen.pl nie są przeznaczone dla sieci sklepów detalicznych ZUHIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2 [TOWARY, ZAMÓWIENIA I ICH SKŁADANIE]
1.Sklep internetowy LiderCen.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Wszelkie informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym LiderCen.pl, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe oraz informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez LiderCen.pl do potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.Po zapoznaniu się z treścią propozycji sklepu internetowegoLiderCen .pl, Klient składa LiderCen.pl ofertę zakupu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy LiderCen.pl. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy prowadzący sklep internetowy LiderCen.pl nie potwierdzi, w formie wiadomości e-mail, zamówienia Klienta w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty jego wysłania przez Klienta.
4.Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym LiderCen.pl można składać:
a.za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu LiderCen.pl,
b.telefonicznie – poprzez wskazanie danych identyfikujących produkt oraz Klienta,
c.osobiście w wybranym Punkcie Odbioru Osobistego.
5.W celu zawarcia umowy nie jest konieczne założenie przez Klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym LiderCen.pl. Założenie takiego konta jest fakultatywne.
6.Zamówienia składane LiderCen.pl przez Klienta za pośrednictwem Internetu winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej sklepu internetowego LiderCen.pl lub na koncie indywidualnym Klienta. Jeżeli znajduje zastosowanie, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia osoba wypełniająca je oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji osoby, w imieniu i na rzecz której działa.
7.W przypadku zamówień składanych za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu LiderCen.pl warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu sklepu internetowegoLiderCen .pl. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.Dostępne w sklepie internetowym LiderCen.pl towary są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, są wolne od wad fizycznych i prawnych są fabrycznie nowe i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
9.Ewentualna gwarancja udzielana na zakupione w sklepie internetowym LiderCen.pl towary jest gwarancją udzieloną przez producenta i na warunkach przez niego każdorazowo określonych, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Regulaminu.
10.Kosmetyki oraz perfumy dostępne w sklepie internetowym LiderCen.pl. są nowe i oryginalne, z zastrzeżeniem że:
a.niektóre towary nie są zabezpieczone folią bądź celofanem przez ich producentów.
b.produkty z oznaczeniem "Tester" są pełnowartościowe, pozbawione są najczęściej zatyczki oraz zapakowane są w szare opakowanie.
§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]
1.Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji po otrzymaniu wpłaty przez LiderCen.pl. (z wyjątkiem przesyłki pobraniowej i sprzedaży na raty).
2.LiderCen.pl dołoży starań by realizacja zamówienia rozpoczęła się:
a.W przypadku zamówień płatnych przelewem - w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym LiderCen .pl. Numer rachunku bankowego Klient otrzymuje razem z potwierdzeniem zamówienia wysyłanym drogą elektroniczną przezLiderCen .pl.
b.W przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych Dotpay.pl - w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu potwierdzenia dokonania płatności przez system transakcyjny.
c.W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem – w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od czasu wysłania  przez LiderCen.pl potwierdzenia zamówienia.
d.W przypadku odbioru osobistego w Punktach Odbioru Osobistego - – w ciągu 5 (pięciu)  dni roboczych od czasu wysłania  przez LiderCen.pl potwierdzenia zamówienia;
3.Realizacja zamówienia może być uzależniona jest od dostępności towaru. LiderCen.pl informuje Klientów o dostępności towarów. O terminie wysyłki LiderCen.pl poinformuje Klienta.
4.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
5.Wszystkie ceny w sklepie internetowym LiderCen.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w sklepie internetowym.
6.LiderCen.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym (z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, jak również udzielania bonifikat, upustów itp.  Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.
§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW]
1. LiderCen.pl . oferuje Klientowi następujące formy dostawy zakupionego towaru:
a.przesyłka kurierska zwykła,
b.przesyłka kurierska za pobraniem,
c.odbiór osobisty w Punktach Odbioru Osobistego.
2.W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto LiderCen.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.
3.Klient składając zamówienie zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dostępnych formach dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia - w zależności od opcji dostawy wybranej przez Klienta.
4.W sklepie internetowym LiderCen.pl istnieją 4 (cztery)statusy dostępności towarów:
a.towar dostępny od zaraz (towar znajduję się  w magazynie wysyłkowym);
b.towar przygotowany do wysyłki w terminie 2 (dwóch)-5 (pięciu) dni roboczych od dnia skierowania do realizacji;
c.towar dostępny na zamówienie u producenta. Jeśli towar jest dostępny u producenta lub dystrybutora, LiderCen.pl dołoży wszelkich starań by zrealizować zamówienie w ciągu 2 (dwóch) – 9 (dziewięciu) dni roboczych od dnia skierowania do realizacji;
d.chwilowy brak towaru (towaru brak na magazynach LiderCen.pl).
5.LiderCen.pl informuje Klientów o statusie dostępności towarów, planowanym terminie dostawy oraz ewentualnych czynnościach poprzedzających dostawę.
§ 5. [PŁATNOŚCI]
1.LiderCen.pl oferuje Klientowi następujące formy płatności za towar:
a.Dotpay.pl – system płatności online;
b.przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy prowadzącego sklep internetowy LiderCen.pl, wskazany w potwierdzeniu zamówienia;
c.płatność przy odbiorze towaru przez Klienta (przesyłka pobraniowa);
d.raty – w oparciu o podpisaną umowę sprzedaży ratalnej.
2.Klient powinien dokonać płatności łącznie tytułem ceny zamówionego towaru oraz tytułem wartości jego dostawy. Cena dostawy wskazane jest w sklepie internetowym. W celu ułatwienia identyfikacji płatności oraz zamówienia rekomendujemy dokonanie płatności wskazując numer zamówienia.
§ 6. [REKLAMACJE]
1.Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów winny być przekazywane LiderCen.pl w szczególności w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1, w formie wiadomości e-mail pod adres reklamacje@lidercen.pl, bądź osobiście w Punktach Odbioru Osobistego.
2.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi będącemu konsumentem przysługują roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
3.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi będącemu przedsiębiorcą przysługują roszczenia wynikające z kodeksu cywilnego.
4.Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów będą rozpatrywane przez LiderCen.pl niezwłocznie.
§ 7. [PRZEDŁUŻONA GWARANCJA]
1.ZUHIP Spółka  z ograniczoną odpowiedzialności  prowadząca działalność m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego LiderCen.pl oferuje dodatkowe ubezpieczenie niektórych zakupionych towarów w AGA International S.A. Oddział w Polsce (tzw. przedłużoną gwarancję), na warunkach określonych przez ten podmiot.
2.Przedmiotem ubezpieczenia przedłużonej gwarancji jest określony każdorazowo towar, którego cena zakupu jest równa lub przekracza kwotę 200,00 (dwieście) złotych i nie jest większa niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
3.Przedłużona gwarancja obejmuje produkty:
a.sprzęt gospodarstwa domowego (AGD) towary takie jak: pralki, zmywarki, suszarki do odzieży, lodówki, zamrażarki, schładzacze do wina, kuchenki, piekarniki, płyty gazowe, płyty elektryczne/indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, wyciągi, odkurzacze, polerki do podłogi, odkurzacze na parę, klimatyzatory w tym także żelazka, suszarki, depilatory, maszynki do golenia, ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, tostery itp.;
b.sprzęt RTV/ Audio- towary takie jak telewizory LCD, telewizory plazmowe, sprzęt audio, DVD, kino domowe, Blue-ray itp.
4.W ubezpieczeniu przedłużonej gwarancji sprzęt przenośny taki jak może być ubezpieczony wyłącznie do lat 3 (trzech). Przez sprzęt przenośny rozumie się taki towar, który zostały odpowiednio wyposażony do przenoszenia i zgodnie z właściwościami określonymi przez producenta nadaje się do przenoszenia w szczególności: laptopy, komputery stacjonarne, aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, PDA, GPS, MP3.
5.LiderCen.pl wyjaśnia, że z  informacji uzyskanych od AGA International S.A. Oddział w Polsce wynika, że w ramach ochrony ubezpieczeniowej przedłużonej gwarancji lub uszkodzenia/zniszczenia towaru w wyniku nieszczęśliwego wypadku AGA International S.A. Oddział w Polsce w okresie ubezpieczenia zobowiązuje się do pokrycia kosztu naprawy lub wymiany towaru na nowy, do wysokości wartości nowego towaru. Odszkodowanie spełniane jest w naturze poprzez pokrycie kosztów naprawy w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub pokrycie kosztów wymiany na nowy towar, jeżeli koszty naprawy przekraczają 70% wartości towaru w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
6.W przypadku uszkodzenia/zniszczenia towaru w wyniku nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie pomniejszane jest o udział własny klienta w szkodzie w wysokości 20% ceny zakupu.
7.Przedłużoną gwarancję można kredytować.
8.Zakupu przedłużonej gwarancji można dokonać podczas procesu zakupu produktu w sklepie internetowym LiderCen.pl, wybierając spośród dostępnych możliwości bądź już po dokonaniu zakupu mailowo pod adresem bok@lidercen.pl.
9.Umowa przedłużonej gwarancji jest wysyłana klientowi pocztą.
10.Przedłużoną gwarancję można wykupić tylko w dniu zakupu.
11.Szczegółowy regulamin świadczenia usługi przedłużonej gwarancji dostępny jest w Punktach Odbioru Osobistego. Na życzenie klienta regulamin może zostać również udostępniony poprzez przesłanie go na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
§ 8. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - KONSUMENCI]
1.Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 w terminie dziesięciu dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym towarem.
2.Zwrot towaru do LiderCen.pl  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.W przypadku zamówienia towaru o określonych przez właściwościach indywidualnych (towary z wprowadzonymi na życzenie klienta zmianami ustalonymi indywidualnie) odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru są możliwe wyłącznie za zgodą LiderCen.pl, po uzgodnieniu ewentualnych kwestii związanych z pokryciem kosztów doprowadzenia wyrobu towaru do stanu sprzed wprowadzenia zmian.
§ 9. [DANE OSOBOWE]
1.Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez ZUHIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Olszówka 4C, 62-731 Przykona, NIP 668 18 88 359, REGON 300431854, o kapitale własnym – wpłaconym 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269518, przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego dane mogą być również wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez LiderCen.pl.
3.Dane osobowe klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może je zmieniać, a także może zażądać zaprzestania ich wykorzystywania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
§ 10. [ZUŻYTY SPRZĘT]
Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495  z późn. zm. ) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się pod adresem ZUHIP Sp. z o. o. 62-731 Przykona, Olszówka 4C.
§ 11 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków prawnych opartych na niniejszym regulaminie, w sytuacji gdy Klient nie jest konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby ZUHIP Sp. z o.o.
2.Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.
3.Zmiany niniejszego regulaminu nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.

Polecane produkty

549.00 PLN

69.99 PLN

Młynek BOSCH MKM 6003   NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA

Młynek BOSCH MKM...

Dostępny od zaraz

więcej »

1076.00 PLN

Piekarnik NETO NP 077 TE X

Piekarnik NETO NP...

Dostępny od zaraz

więcej »
Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat

168.00 PLN

Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat

2448.00 PLN

SAMSUNG Galaxy S4 (16GB) White (9505)

SAMSUNG Galaxy S4...

Dostępny od zaraz

więcej »

91.50 PLN

Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat

1498.99 PLN

Pralka BOSCH WLO 20160 PL

Pralka BOSCH WLO...

Dostępny od zaraz

więcej »
Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat

1699.99 PLN

Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat

Producenci

Zapisz się do newslettera

Będziesz na bieżąco z najlepszymi ofertami z naszego sklepu!

zapisz się wypisz się

wyślij
Kanały ENP
OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »